PAEM başvurularında aranan yaş ve puan şartlarında değişiklik yapıldı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişlikle, “sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile 45 yaşından gün almamış olmak” maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Emniyet mensubu adaylar için yazılı sınavın niteliği bölümünde de değişiklik yapıldı. Buna göre, test şeklinde yapılan yazılı sınavda başarılı olabilmek için gerekli olan “100 puan üzerinden 60 puan alma” şartı “70 puan” olarak güncellendi.

YAZILI SINAVLARA İTİRAZ

Yeni yönetmelikle yazılı sınava itiraz hükümleri de düzenlendi. Yazılı sınavın PAEM dışında bir kurum tarafından yapılması halinde, aday ilgili kuruma, sınav takviminde belirtilen esaslara uygun olarak süresi içerisinde itiraz başvurusunda bulunabilecek.

Yapılan bir diğer düzenlemede ise PAEM’in öğrenci kaynaklarının kapsamı genişletildi. Yönetmeliğe eklenen madde ile ilk derece amirlik eğitimine müracaat için başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarında aranacak nitelikler ile giriş sınavı ve başarılı olan adaylara verilecek eğitime ilişkin hususların Bakanlıkça ayrıca belirleneceği hüküm altına alındı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

Slot oyunları